Ralångens Fiber byter kommunikationsoperatör

Ralångens fiber har tecknat nytt kommunikationsavtal med iTUX ägt av Tele2. Avtalet gäller från och med 2024-08-01 och fram till 2028-09-30.

Kommunikationsoperatör är det företag som driftsätter vårt fibernät. Från och med starten av vårt fibernät har det varit IP-Only som numera heter Global Connect AB.

Ralångens fiber har även tecknat nytt gruppavtal med Tele2 (samma tjänsteleverantör som idag). Avtalet gäller även där fram till 2028-09-30. Gruppavtalet innehåller Bredband 1000/1000 Mbit/s, TV Tele2 Bas samt fast telefoni. Kostnad 300:-/månad. Se särskilt erbjudande.

Hur påverkas jag som medlem och kund hos Ralångens fiber.

Vad gäller ny kommunikationsoperatör kommer du få ny utrustning (mediaomvandlare) installerad i din fasighet. Installationen tar ca 1-2 timmar då du kommer vara utan bredband och TV samt fast telefoni. OBS! gäller även du som har larm via fibern.

Vad gäller gruppavtalet kommer du få ny utrustning (Tele2s Router L2 och TV Hub) hemskickad via Post Nord, ca en vecka före driftsättning. Detta gäller för er som redan har gruppavtal och önskar fortsätta med nya gruppavtalet. Samma gäller även för nya gruppavtalskunder.

Du kommer att få mer information med mer exakta tider för övergång till ny kommunikationsoperatör och nytt gruppavtal. Du kan även få mer löpande information på vår hemsida www.ralangensfiber.se

För att vi skall kunna planera dessa övergångar så bra som möjligt behöver vi uppdaterade person- och adressuppgifter från dig. Vi ber dig därför att i första hand fylla formuläret här på hemsidan, i andra hand ladda ned nedanstående blankett och återsända den via mail till info@ralangensfiber.se , eller i tredje hand återsända samma blankett med post. Gör detta snarast möjligt, dock senast 2023-11-01. För dig som har flera fiberanslutningar och gruppavtal ber vi att du lämnar en blankett för varje anslutning.

Du kan anmäla dig till gruppavtalet genom att antingen:
- Fylla i, och mejla, formuläret direkt här på hemsidan.
- Logga in på Min sida på Västfiber.
- Ladda ner en blankett som du kan fylla i och mejla eller skriva ut och skicka med posten.

Klicka på det alternativ du vill använda.

 

Klicka här för formulär som du mejlar direkt.

Klicka här för Information samt länk till Västfiberportalen.

Ladda ner och fyll i eller skriv ut en blankett.

Erbjudande om nytt Gruppavtal för internet och TV

Ralångens fiber har sedan starten 2018 erbjudet medlemmar att teckna så kallat gruppavtal gällande TV och internet. Nuvarande avtal med Tele2 löper ut 2024-07-31.

Ralångens Fiber har nu förhandlat fram ett nytt gruppavtal med Tele2. Det nya avtalet gäller från och med 2024-09-01 och är bindande fram till 2028-09-30, för dig som väljer det. Det nya gruppavtalet innehåller följande:

# Internet med hastighet upp till 1000 mbit/s och 1000 mbit/s ner.

#TV-kanaler Tele2:s basutbud www.tele2.se/tv

# Kostnadsfri hemtelefon via mobilnätet (samtalsavgift tillkommer)

# Ny router

# Ny TV-box

Vi erbjuder våra medlemmar detta gruppavtal för 300kr/månad

Om du vill ta del av detta erbjudande vill vi ha din anmälan SENAST 2023-11-01.

Se ovan för länk till uppdatering av dina medlemsuppgifter och anmälan till gruppavtal via formulär eller blankett.

Öppet Avtal

Som alternativ till Gruppavtal har medlemmen haft möjlighet att välja Öppet Avtal, vilket innebär att inga tjänster ingår (inte internet, inte TV, inte telefoni). I stället får medlemmen själv välja tjänster från www.bredbandsval.se Om du valt Öppet Avtal betalar du endast nätavgift till Ralångens Fiber, alla tjänster betalar du direkt till den tjänsteleverantör du valt.

Nätavgift

Alla som är anslutna till Ralångens fiber betalar en nätavgift, för att täcka föreningens kostnader för avskrivningar, administration och underhåll av fibernätet. Denna nätavgift fastställs årligen av Ralångens Fibers årsstämma. 

För närvarande är nätavgiften 60 kr per aktiv anslutning och 30 kr för vilande anslutning.

Avtal

Planerar du att sälja din fastighet eller av annan anledning överlåta din andel?

Vid försäljning av fastighetet dit fiber har anslutits är det viktigt att ett överlåtelseavtal gällande andel i Ralångens Fiber tecknas. Det är viktigt att både köpare, säljare samt föreningen ges ett undertecknat avtal av överlåtelsen.
Länk till överlåtelseavtal finner du nedan.

Följ oss på Instagram