Föreningens gränser

Föreningens område begränsas i norr och öster av kommungränsen och i väster och söder av kommunens övriga föreningar samt Amaq.
Fastigheter inom området har möjlighet att bli medlemmar i föreningen.