Ralångens Fiber Ekonomisk förening

Ralångens fiber ekonomisk förening registrerades 2015-01-20. En interimsstyrelse tillsattes med uppgift att undersöka intresset för anslutning till ett öppet fibernät. Vid årsstämman 2015-06-08 beslutades att bygga ett fibernät under förutsättning att statligt bidrag på 60 procent erhålls via Jordbruksverket.

Ansökan inlämnades hösten 2015 och beslut om bidrag beviljades 2016-06-21. I augusti 2016 påbörjades plöj- och grävarbeten för nedläggning av 11 mil fiberslag till 399 anslutningar, var av 281 inom bidragsprojektet.

Våren 2017 påbörjades inblåsning och svetsning av fiber vilket skulle vara klart till 2017-07-01. På grund av personalbrist hos blås- och svetsföretaget försenades detta arbete fram till årsskiftet 2017–2018.

Anläggningen slutbesiktigades 2018-02-22 med godkänd besiktning och då Ralångens fiber övertog anläggningen.

Upphandling av kommunikationsoperatör genomfördes hösten 2016 och avtal slöts med IP-Only Networks AB, att gälla under tiden 2017–2022.

Avtal är också skrivet med Com Hem, gällande gruppavtal under tiden 2018–2020. Där kan medlemmar och hyresgäster teckna sig för bredband, TV och fast telefoni.

Stöd utgick till projektet inom landsbygdsprogrammet 2014–2020, med högst 60 procent av godkänd kostnad